Politica de Confidențialitate
REFERITOR LA CLIENŢI ŞI COMENZI ( GDPR)
1. Drepturile utilizatorilor site-urilor

Tual Fast Chance ’98 SRL , in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile
tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate
conform RGPD), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului
  ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele
  respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format
  structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie
  transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci
  cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau
  cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter
  personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune
  prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter
  personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost
  transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi
  disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita
  sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul
  dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care
  au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru
  prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter
  personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei
  obligatii legale;datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale
  societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea
  datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar
  persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul
  in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana
  i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care
  persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale
  operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului
www.secretulbunicii.eu este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti adresa Tual Fast Chance ’98 SRL la adresa de email: gdpr@secretulbunicii.eu

 

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate
de catre TUAL FAST CHANCE ’98 SRL

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web www.secretulbunicii.eu va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de TUAL FAST CHANCE ’98 SRL, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de TUAL FAST CHANCE ’98 SRL cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – RGPD.

 

În ce mod folosim datele Dumneavostră
Vom folosi datele tale, doar cu acordul tău, în diferite forme. În tabelul prezentat, am detaliat tipurile de date colectate de la tine și cum le utilizăm noi.

Nu sunteți obligat să ne oferiți aceste date. Însă, dacă nu o faceți, există posibilitatea să nu puteți achiziționa niciunul din produsele de pe site. Dar, este alegerea Dvs. și noi o vom respecta!

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.secretulbunicii.eu.

In momentul completarii formularelor disponibile pe www.secretulbunicii.eu, TUAL FAST CHANCE ’98 SRL va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.
TUAL FAST CHANCE ’98 SRL poate primi, de asemenea, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site- urile TUAL FAST CHANCE ’98 SRL.

Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: gdpr@secretulbunicii.eu iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter, sau se poate face dezabonarea folosind butonul ”unsubscribe” din corpul emailului.

Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

TUAL FAST CHANCE ’98 SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor sale, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele TUAL FAST CHANCE ’98 SRL sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului www.secretulbunicii.eu, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a TUAL FAST CHANCE ’98 SRL sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

TUAL FAST CHANCE ’98 SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD.

TUAL FAST CHANCE ’98 SRL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Totodata, TUAL FAST CHANCE ’98 SRL acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai TUAL FAST CHANCE ’98 SRL, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor TUAL FAST CHANCE ’98 SRL sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, TUAL FAST CHANCE ’98 SRL va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: gdpr@secretulbunicii.eu

DREPTUL DE RETRAGERE AL CONSUMATORULUI

Consumatorul beneficiază de o perioadă de 30 zile pentru a denunţa Contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele legate de returnarea produselor. Perioada de retragere menţionată mai sus expiră în termen de 30 zile de la momentul primirii de către Consumator a produselor comandate.

Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are obligația de a informa Societatea cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionişti, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
b) de a comunica Societăţii orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din Contract.

Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:
a) de a executa Contractul;
b) de a încheia Contractul, în cazul în care Consumatorul a efectuat o comandă.

În cazul exercitării de către Consumator a dreptului de retragere, Societatea va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din Contract a Consumatorului.

Societatea va rambursa sumele menţionate mai sus folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Părţile sunt de acord cu o altă modalitate de plată.

Societatea va putea amâna rambursarea sumelor, fie până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării, fie până la momentul primirii unei dovezi din partea Consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către Societate.

In mod corelativ, Consumatorul va retura produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Societăţii decizia sa de retragere din Contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
Returnarea produselor se va face pe cheltuiala Consumatorului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări. Consumatorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

Procedura şi exercitarea dreptului de retragere nu sunt aplicabile Comercianţilor.

REFERITOR LA INFORMAŢIILE DISPONIBILE PE SITE

Nu răspundem de conţinutul, calitatea sau natura descrierilor cărţilor şi comentariilor introduse de vizitatori.
Nu răspundem de site-urile la care se ajunge prin legături de pe acest site.

REFERITOR LA E-MAILURI

Prin abonarea la newsletterele periodice se consideră că utilizatorul consimte primirea de e-mailuri periodice cu informaţii diverse din partea companiei.

COMENTARII UTILIZATORI

Societatea îsi rezervă dreptul de a controla conţinutul comentariilor postate de către Utilizatori în dreptul produselor ce se comercializează prin intermediul Site-ului. În acest sens, pe lângă dreptul Societăţii de a dispune ştergerea sau blocarea temporară a Contului, aceasta va putea să şteargă sau să modifice parţial comentariile Utilizatorilor în oricare din urmatoarele situaţii:
acestea au un conţinut considerat jignitor sau calomnios;
încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terţe persoane;
sunt contrare bunelor moravuri;
încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea societăţii comerciale S.C. TUAL FAST CHANCE ’98 SRL S.R.L. şi este protejat conform Legii drepturilor de autor, precum şi a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală.
Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a societăţii S.C. TUAL FAST CHANCE ’98 SRL S.R.L. şi este protejată de aceleaşi legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conţinut cât şi structura Site-ului sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate Societăţii. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoana, fără acordul scris, prealabil, din partea Societăţii.
În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală privind mărcile comerciale, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest Site aparţin Societăţii.
Site-ul conţine linkuri (“hyperlinkuri”) către alte website-uri care sunt administrate de terţi şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute Societăţii. Societatea permite doar accesul către aceste site-uri, fără însă a-şi asuma răspunderea pentru conţinutul lor.

CONTROLUL EXERCITAT DE SOCIETATE

În cazul încălcării de către Utilizatori a prevederilor prezentelor Condiţii, Societatea isi rezervă dreptul de a dispune anularea Contului de client, fie potrivit propriei sale opţiuni, fie la cererea oricărei autorităţi competente, fără a fi obligată să justifice în vreun mod acţiunea şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate prealabilă.
Din motive tehnice, Societatea are dreptul să întrerupă furnizarea totală sau parţială a serviciilor, cu sau fără înştiinţarea prealabilă a Utilizatorilor.


AVERTISMENT SPECIAL

Preluarea informaţiilor despre cărţi (titluri, autori, descrieri, preţuri etc.) sau a coperţilor şi imaginilor fără acordul scris al S.C. TUAL FAST CHANCE ’98 SRL S.R.L. este considerată furt şi ne rezervăm dreptul să acţionăm în judecată persoanele/firmele în cauză.

NOTE GENERALE

Nu răspundem pentru defecţiunile cauzate serverului pe care este găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcţionalitatea conexiunii la Internet.
Orice tentativă de acces neautorizat la acest site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.
Orice conflict apărut între S.C. TUAL FAST CHANCE ’98 SRL S.R.L. şi clienţi se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor urmând a fi de compententa instanţelor româneşti.

MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR GENERALE DE UTILIZARE

Societatea poate modifica aceste Condiţii la anumite intervale de timp fără o prealabilă înştiinţare a Utilizatorilor. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa publicului în general, şi a Utilizatorilor, în special, prin afişare pe Site. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continua să folosească Serviciile după afişarea lor pe Site-ul web.

DISPOZIŢII DIVERSE

Forţa Majora
Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a-şi onora obligaţiile asumate, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea oricăror terţi, inclusiv a autorităţilor competente, de care Societatea nu este responsabilă.

Jurisdicţie
Prezentele Condiţii sunt supuse legii romane. Eventualele neîntelegeri/reclamaţii decurgând din interpretarea sau executarea prevederilor prezentelor Condiţii urmează fi rezolvate pe cale amiabilă. Sesizarea Societăţii se va realiza prin transmiterea unei notificări scrise în conţinutul careia se vor detalia toate aspectele relevante identificarii şi solutionarii cât mai rapide a problemelor semnalate. Răspunsurile Societăţii la sesizarile primite vor fi comunicate persoanelor interesate într-un termen de cel puţin 15 zile calculat de la momentul recepţionarii acestora.
Litigiile ivite între Societate şi Clienţi vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Societăţii.